Commissiedebat : Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

De vergadering is geweest

27 mei 2021
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het Inspectierapport 'De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Veiligheidsregio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Agenda risico- en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inspectierapport "Onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Civiel-militaire samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie Inspectierapport Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken rond de trajecten Taakdifferentiatie en Uitruk op Maat (UoM) bij de brandweer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie aanslag Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Inspectie JenV, IGJ en AT over de gezamenlijke reactie op de aandachtspunten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op onderzoeken 112 storing

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slotbrief Agenda risico- en crisisbeheersing 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actuele stand van zaken ten aanzien van een aantal belangrijke thema’s op het gebied van taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data