Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (35447-21)

De vergadering is geweest

17 februari 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447)

    Te behandelen:

    Loading data