Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 6. 6

  Verslag schriftelijk overleg eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Eerste vermist-kind-alerteringsbericht via Burgernet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport ‘Aspiranten en het glazen politiehuis’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op inspectieonderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid (deelrapport 3)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag schriftelijk overleg voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Beslissing op bezwaar Wob verzoek vlucht MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Naar een nieuwe gegevenswet politie en justitie; herziening van de Wjsg en de Wpg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek naar gescheiden plaatsing van broers en zussen bij een uithuisplaatsing

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpak uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Innovatiewet Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarplan 2022 van de Raad voor de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van brieven aan het Veiligheidsberaad over handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over informatie over de recente bedreigingen aan het adres van de heren Royce de Vries en John van den Heuvel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsbeleid uitreizigers en kinderen van uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over Argos reportage betreffende Jezidi-getuigenissen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport 'Kijk op inspectierapporten; Onderzoek naar het effect van 3 rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek tot een brief van de bewindspersoon betreffende extra gelden uit coalitieakkoord om asielketen te versterken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek om procesbrief naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Van Zwol

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek tot een brief inzake het OVV onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie van de minister van Justitie en Veiligheid inzake tekort aan personeel bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van oordeel RvS over Haagse imam

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek tot een brief van de minister voor Rechtsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brievenlijst

 31. 31

  Voorstel opzet rondetafelgesprek Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

Naar boven