E-mailprocedure : Annuleren Wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

De vergadering is geweest

14 oktober 2022
10:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 10:01
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure: annuleren Wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)
 
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
In reactie op onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het annuleren van het wetgevingsoverleg: PVV, PvdA, CU, SGP en BBB.
 
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit betekent dat geen fractie bezwaar heeft gemaakt tegen het annuleren van het wetgevingsoverleg en dat dit wetgevingsoverleg zal worden geannuleerd.
 
Met vriendelijke groet,
Liselotte Nouse
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 15:01
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: JenV: e-mailprocedure: annuleren Wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)
 
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek van de leden Van Nispen (SP), Sneller (D66) en Ellian (VVD) om het het wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040), dat aanstaande maandag (17 oktober) gepland staat te annuleren. Graag verneem ik uiterlijk morgen, 14 oktober, om 10:00 u of u met dit verzoek instemt. Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Anne Brood
Griffier                                                                                                                                          
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 

Van: Nispen, M. van 
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 14:55
Aan: Commissie J&V 
Onderwerp: Emailprocedure: annuleren Wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)
 
Geachte griffier,
 
Ik verzoek u vriendelijk aan de leden per emailprocedure het voorstel voor te leggen om het wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040) dat aanstaande maandag gepland staat te annuleren. De drie aangemelde sprekers (Sneller, Ellian en ik) hebben niet langer behoefte aan een debat over deze wet.
Bij voorbaat dank.
 
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP

Agendapunten

  1. 1

    Annuleren Wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

    Te behandelen:

    Loading data