E-mailprocedure : Verzoek tot emailprocedure lid Van Dam (CDA) over het verlengen van de spreektijd bij het notaoverleg politie

De vergadering is geweest

2 februari 2021
10:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 12:56
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure m.b.t. verlengen van de spreektijd bij het notaoverleg politie
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek door een meerderheid wordt gesteund. Het notaoverleg politie van morgen, woensdag 3 februari, zal met een half uur worden verlengd en duurt van 14.00 tot 17.30 uur.  
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 1 februari 2021 16:28
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED E-mailprocedure m.b.t. verlengen van de spreektijd bij het notaoverleg politie
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie) om de spreektijd in de tweede termijn bij het notaoverleg politie van a.s. woensdag 3 februari met twee minuten te verlengen. Indien u met dit verzoek instemt, zal het notaoverleg met een half uur worden verlengd.
 
U wordt verzocht uiterlijk morgen, dinsdag 2 februari, om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Stokhof, M.
Verzonden: maandag 1 februari 2021 13:05
Aan: Tripels, P.F.L.M. (Patricia)
CC: Dam, C. van 
Onderwerp: verzoek tot emailprocedure lid Van Dam (CDA) over het verlengen van de spreektijd bij het notaoverleg politie
 
Beste Patricia,
 
Het Lid Van Dam (CDA) zou graag een emailprocedure starten om bij het notaoverleg politie op 3 februari 2021 de spreektijd in de tweede termijn te verlengen met twee minuten.
 
Dit aangezien het VSO Besluit verdeling sterkte en middelenpolitie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet (29628-994) hoogst waarschijnlijk niet meer voor het verkiezingsreces geagendeerd zal kunnen worden. Moties die bij dat VSO voorzien waren kunnen dan bij het notaoverleg aanstaande woensdag ingediend worden. Daarmee kan dit VSO ook van de plenaire agenda verwijderd worden.
 
Met vriendelijke groet,
Maarten Stokhof
Beleidsmedewerker Justitie en Veiligheid

CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek tot emailprocedure lid Van Dam (CDA) over het verlengen van de spreektijd bij het notaoverleg politie

    Te behandelen:

    Loading data