Rondetafelgesprek

Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan

Rondetafelgesprek: "Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan op 9 juni 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details


Blok 1: Wetenschap en onderzoek – 18.00-18.45 uur
  • Dhr. Bos, voorzitter van de adviescommissie rapport ‘Toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen’
  • Dhr. Bakker, hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme, Universiteit Leiden

Blok 2: Betrokken partijen in het stelsel bewaken en beveiligen – 18.50-19.40 uur
  • Dhr. Zannoni, directeur Nationale Crisisbeheersing & Bewaken en Beveiligen NCTV
  • Mw. Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie
  • Dhr. Leijtens, commandant Koninklijke Marechaussee
  • Dhr. Jeuken, hoofdofficier van justitie Midden-Nederland
  • Dhr. Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond

Blok 3: Ervaringsdeskundigen en operationeel experts – 19.45-20.30 uur
  • Dhr. Schouten, advocaat
  • Dhr. Oosterbaan, operationeel expert beveiliging bij Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
  • Dhr. Van der Steur, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche
2
Position paper E. Bakker t.b.v. rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan d.d. 9 juni 2022

Te behandelen:

3
Position paper NCTV t.b.v. rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan d.d. 9 juni 2022

Te behandelen:

4
Position paper Politie t.b.v. rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan d.d. 9 juni 2022

Te behandelen:

5
Position paper OM t.b.v. rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan d.d. 9 juni 2022

Te behandelen:

6
Position paper KMar t.b.v. rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan d.d. 9 juni 2022

Te behandelen:

7
Position paper NPB t.b.v. rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan d.d. 9 juni 2022

Te behandelen:

8
Position paper Schouten Legal Advocaten t.b.v. rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan d.d. 9 juni 2022

Te behandelen:

9
Position paper NVB t.b.v. rondetafelgesprek Het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan d.d. 9 juni 2022

Te behandelen: