Wetgevingsoverleg

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (vervroegd naar 14.00 uur)

Wetgevingsoverleg: "Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (vervroegd naar 14.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 7 december 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) op 7 december 2020