Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35597)

De vergadering is geweest

5 november 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven