E-mailprocedure : Verzoek onderzoek 'Aspiranten en het glazen huis'

De vergadering is geweest

6 december 2021
14:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: maandag 6 december 2021 14:03
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Uitkomst emailprocedure onderzoek 'Aspiranten en het glazen huis'
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
De volgende fracties hebben steun verleend aan onderstaand verzoek van het lid Michon-Derkzen (VVD): PVV, D66, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, JA21, DENK, SGP, BBB, BIJ1.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Enkele fracties hebben nog een aandachtspunt toegevoegd aan het verzoek. Deze aandachtspunten zullen mee worden genomen in het verzoek aan de minister.
  1. Screening vooraf op integriteit, die volgens signalen minder is geworden en nog verder onder druk staat.
  2. Waarom er niet is gekeken naar etniciteit van de ‘foute aspiranten’.
De brief aan de minister met daarin het verzoek zal heden worden verzonden.
 
Met vriendelijke groet,
Ellen Verouden
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid        Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 10:48
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Emailprocedure onderzoek 'Aspiranten en het glazen huis'


Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek aan van het lid Michon-Derkzen (VVD) om de minister van Justitie en Veiligheid te verzoeken het interne onderzoek ‘Aspiranten en het glazen huis’ aan de Kamer te doen toekomen, inclusief een kabinetsreactie.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 6 december 14:00 uur of u kunt instemmen met dit verzoek. Spoedig daarna zult u worden geïnformeerd over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Ellen Verouden
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid        
 
 
Van: Pluijm, R.A.P.A. van der (Rik)
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 10:16
Aan: Commissie J&V 
Onderwerp: Verzoek kabinetsreactie
 
Goedemorgen griffie,
 
Ingrid wil graag een procedure starten met het verzoek aan minJ&V om het interne onderzoek ‘Aspiranten en het glazen huis’ inclusief een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen. (n.a.v. Meer integriteitsschendingen door jonge agenten: ’Lekken, drugsgebruik en rijden onder invloed’ | Binnenland | Telegraaf.nl). Kan dat? Ik hoor graag.
 
Goede groet,
 
Rik van der Pluijm
Persoonlijk medewerker Ingrid Michon-Derkzen (VVD)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek onderzoek 'Aspiranten en het glazen huis'

    Te behandelen:

    Loading data