E-mailprocedure : E-mailprocedure omzetten CD JBZ-raad algemeen deel naar SO

De vergadering is geweest

2 december 2021
17:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 17:01
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure omzetten CD JBZ-raad algemeen deel naar SO
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand verzoek van het lid Koekkoek (Volt) wordt gesteund door de volgende fracties: VVD, D66, CDA, SP en SGP. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Daarmee is er voldoende steun voor het verzoek.
 
Het commissiedebat over de JBZ-raad algemeen deel zal worden omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum maandag 6 december te 12.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 12:36
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure omzetten CD JBZ-raad algemeen deel naar SO
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Koekkoek (Volt) om het commissiedebat over de JBZ-raad algemeen deel, gepland op woensdag 8 december van 9.30 tot 11.30 uur, om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
Indien u met het verzoek instemt, zal de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg worden vastgesteld op maandag 6 december om 12.00 uur.
 
De signalering voor dit overleg ontvangt u zo spoedig mogelijk.
 
U wordt verzocht uiterlijk hedenmiddag om 17.00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit verzoek.
 
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger 
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
Van: Arts, Sharon 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 12:11
Aan: Commissie J&V 
CC: Koekkoek, M. (Marieke) 
Onderwerp: Verzoek lid Koekkoek - JBZ-raad algemeen omzetten naar schriftelijk overleg
 
Beste griffie,
 
Ik zou graag namens Marieke Koekkoek het verzoek indienen aan de commissie J&V om de JBZ-Raad Algemeen van aankomende woensdag om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Met vriendelijke groet,
Sharon Arts
Politiek Assistent Marieke Koekkoek
Volt
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek omzetten commissiedebat JBZ-raad algemeen deel naar schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data