E-mailprocedure : Verzoek aanvraag spoed e-mailprocedure CD Asiel- en Vreemdelingenbeleid

De vergadering is geweest

24 juni 2022
10:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 10:19
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Uitkomst spoed emailprocedure: Aanvraag spoed e-mailprocedure CD Asiel- en Vreemdelingenbeleid
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
In reactie op onderstaand verzoek hebben de volgende fracties instemmend gereageerd:
 • D66
 • PvdA
 • GL
 • CU
 • BBB
De overige fracties hebben niet gereageerd. Dat betekent dat het voorstel is verworpen.*
 
Met vriendelijke groet,
Liselotte Nouse
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 15:19
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: SPOED: emailprocedure: Aanvraag spoed e-mailprocedure CD Asiel- en Vreemdelingenbeleid
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek aan van het lid Koekkoek (Volt) voor het vragen van een kabinetsreactie op het rapport Trots of schaamte? van het COC ten behoeve van het commissiedebat op 30 juni a.s..
U wordt verzocht uiterlijk vrijdag 24 juni 10:00 uur kenbaar te maken of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zult u worden geïnformeerd over de uitkomst.
 
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
 
Van: Iterson, J. van (Jeroen)
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 15:08
Aan: Commissie J&V 
CC: Tripels, P.F.L.M. (Patricia); Koekkoek, M. (Marieke); Kuils, Djoe 
Onderwerp: Aanvraag spoed e-mailprocedure CD Asiel- en Vreemdelingenbeleid
 
Goedemiddag,
 
Graag zou ik namens het lid Koekkoek (Volt) een spoed-emailprocedure uitzetten om een kabinetsreactie te ontvangen op het rapport Trots of schaamte? of – indien het tijdspad te kort voor een reactie op het gehele rapport – op de begeleidende brief van het COC (zie bijlage), en de daaruit volgende brief te betrekken bij het CD Vreemdelingen- en Asielbeleid van aankomende week.
 
Met vriendelijke groet,
Iterson, J. van (Jeroen)
Fractiemedewerker
Volt
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek kabinetsreactie op het rapport Trots of schaamte? van het COC ten behoeve van het commissiedebat over asiel- en vreemdelingenbeleid op 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data