Rondetafelgesprek

Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

Rondetafelgesprek: "Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid op 31 maart 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de samenleving (Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

Te behandelen:

2
Volgens onderstaand schema:

Details

Blok 1: Maatschappelijk middenveld en toezicht 10:30 tot 11:40 uur
  1. mw. M. Koning, Amnesty International
  2. mw. L. Houwing, Bits of Freedom
  3. mw. Q. Eijkman, College voor de Rechten van de Mens
  4. dhr. A. Wolfsen, Autoriteit Persoonsgegevens
  5. dhr. N. van Eijk, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
 
 
Blok 2 – Wetenschappers 11:40 tot 12:15 uur
  1. dhr. F. Zuiderveen Borgesius, Radboud Universiteit Nijmegen
  2. dhr. R. Prins, Hunt&Hackett
 
 
Blok 3 – Veiligheidsdomein 12:15 tot 13:15 uur
  1. dhr. P.J. Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
  2. dhr. E. Akerboom, AIVD
  3. mw. H. Ekelmans, Nationale Politie
3
Position paper Amnesty International t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen:

4
Position paper BOF t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen:

5
Position paper College voor de Rechten van de Mens t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen:

6
Position paper AP t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen:

7
Position paper CTIVD t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen:

8
Position paper F. Zuiderveen Borgesius t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen:

9
Position paper NCTV t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen:

10
Position paper Gemeente Den Haag t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen:

11
Position paper AIVD t.b.v. rondetafelgesprek Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid d.d. 31 maart 2022

Te behandelen: