Commissiedebat : Politie

De vergadering is geweest

6 juli 2023
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • N.G.J. Temmink (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Arbeidsmarktstrategie politie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken vernieuwing en vervanging C2000 zomer 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Appreciatie motie van de leden Mutluer en Ceder over een speciaal opgeleide jeugdagent die een licht verstandelijke beperking herkent en voor een buitenstrafrechtelijke afdoening zou kunnen zorg dragen (Kamerstuk 28741-100)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Helder en Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State (Kamerstuk 36200-VI-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang aanpak voor personen met verward en/of onbegrepen gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eerste halfjaarbericht politie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Toekomstagenda Korpscheftaken

  Te behandelen:

  Loading data