Commissiedebat : Gesubsidieerde rechtsbijstand

De vergadering is geweest

20 april 2022
9:45 - 12:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • M. van Nispen (SP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake de zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators (Kamerstuk 31753-247)

  Te behandelen:

  Loading data