Procedurevergadering

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 13 oktober 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 5 oktober 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 13 oktober 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021)

Te behandelen:

3
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen)

Te behandelen:

5
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en veiligheid (Kamerstuk 35925-VI)

Te behandelen:

8
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
27
Voorbereiding ontwerp- algemene maatregelen van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Besluit naturalisatietoets in verband met een overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021

Te behandelen:

40
Geplande commissiedebatten

Details

wo 03-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Politie
do 04-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Juridische beroepen
do 18-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
wo 01-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding
do 02-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
wo 08-12-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (algemeen)
wo 08-12-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
do 16-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Terrorisme/extremisme
wo 02-02-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Informele JBZ-Raad (algemeen)
wo 02-02-2022 12.00 - 14.30 Commissiedebat Informele JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
43
Brievenlijst
44
Stafnotitie - Rapporteurschap ontwerpbegroting 2022 Justitie en Veiligheid