Gesprek : Gesprek met adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (via videoverbinding) (verplaatst naar 14.00 uur)

De vergadering is verplaatst naar 5 november 2020

5 november 2020
13:00 - 14:00 uur

Bijlage

Naar boven