Commissiedebat

Brandweer en crisisbeheersing

Commissiedebat: "Brandweer en crisisbeheersing"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie commissiedebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing op 9 maart 2022

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

12
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers over zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse brandweerzorg

Te behandelen: