Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691)

De vergadering is verplaatst

15 april 2021
14:00 uur

Bijlage