E-mailprocedure : Verzoek om het komende AO JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielbeleid) om te zetten in een SO

De vergadering is geweest

7 december 2020
12:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: maandag 7 december 2020 12:42
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V:UITKOMST E-MAILPROCEDURE: Verzoek de komende AO JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielbeleid) om te zetten in een SO.
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties kan ik u meedelen dat een meerderheid is voor het omzetten van het komende AO JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielbeleid) in een SO.
 
De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg zal worden vastgesteld op donderdag 10 december 2020 te 12.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V 
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 12:27
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: E-MAILPROCEDURE: Verzoek de komende AO JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielbeleid) om te zetten in een SO.
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Becker (VVD-fractie) de komende AO JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielbeleid) om te zetten in een SO.
Ik verzoek u uiterlijk maandag 7 december 2020, om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
 
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Griffier van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies Griffier van de contactgroep Nederland-Frankrijk Mfn-Registermediator
 
Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om de komende AO JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielbeleid) om te zetten in een SO

    Te behandelen:

    Loading data