Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat van 24 november 2022, over terrorisme/extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarrapportage 2022 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport WODC over ideologische duidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Actualisering informatie omtrent signaleringen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  WODC-onderzoek "Inzicht in Samenhang – Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorisme wetgeving"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over het bericht ‘Muslim Rights Watch daagt de staat om terreurverdenking Tilburgse man’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op het WODC-onderzoek ‘Rechtsextremisme op sociale media platforms? Ontwikkelingspaden en handelingsperspectieven’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Handelingsperspectief OOV en demonstraties n.a.v. de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicatie themastudie Extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang maatregelen passagiersgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Contourenbrief Versterkte Aanpak Online inzake extremistische en terroristische content

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op onderzoek naar contraterrorismewetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Het versterken van de maatregel om extremistische vreemdelingen uit Nederland te weren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van de leden De Roon en Wilders over er zorg voor dragen dat de beveiliging van Joodse objecten als scholen en synagoges op de meest optimale wijze gegarandeerd wordt en blijft (Kamerstuk 21501-02-2727)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over de veiligheidssituatie in Nederland naar aanleiding van de aanslag in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data