Commissiedebat : Justitiële jeugd

De vergadering is geweest

31 mei 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • A. Kuik (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het rapport 'De politie-reprimande voor minderjarige first offenders van lichte feiten'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Doelgroep Halt-afdoening, voortgang JJI’s

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervolgonderzoek strafmaat jeugd en adolescenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op inspectiebrief Rijks JJI Horsterveen van 8 augustus 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken werkagenda strafrechtketen LVB-proof en evaluatie SCIL

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inhoudelijke beleidsreactie op voortgangsbrief intensief toezicht JJI's, reactie op brief AWRJ en stand van zaken zelfmelders

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jeugdcriminaliteit over 'Werken aan een effectievere detentie van jeugdigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eind- en evaluatierapport van het WODC-onderzoek ‘Plan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  WODC validatiestudie 'De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  WODC-onderzoeksrapport ‘Pilot verplicht financieel toezicht: een kwalitatieve evaluatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie WODC-onderzoek Meisjescriminaliteit 2023

  Te behandelen:

  Loading data