Notaoverleg

Gevangeniswezen en tbs

Notaoverleg: "Gevangeniswezen en tbs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie notaoverleg Gevangeniswezen en tbs op 10 december 2020
Stenogram
Download Gevangeniswezen en tbs (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over verbetering van de mogelijkheden voor bezoek van kinderen aan ouders in detentie (Kamerstuk 31753-215)

Te behandelen:

20
Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Van Nispen over een pas op de plaats ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg (Kamerstuk 24587-777)

Te behandelen: