Notaoverleg : Gevangeniswezen en tbs

De vergadering is geweest

10 december 2020
15:30 - 18:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • G. Markuszower (PVV)
 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over een brief inzake loonindexatie gedetineerden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Strategisch personeelsplan 2019-2024 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op ontvluchting tbs-gestelden op 1 maart 2020 uit FPC de Kijvelanden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies van de RSJ ‘Langdurig in de tbs’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorgang naar aanleiding van onderzoeksrapport IJenV over dodelijk steekincident in Amsterdamse metro

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport "Leefklimaat en stress in detentie, een pilotstudie in PI Nieuwegein"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsbrief forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Visie 'Recht doen, kansen bieden'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over verbetering van de mogelijkheden voor bezoek van kinderen aan ouders in detentie (Kamerstuk 31753-215)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nadere informatie over Justitieel Complex Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan FPC de Pompestichting over verbetermaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanscherping maatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in de strijd tegen het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport van het WODC “De uitvoering van (verscherpt) reclasseringstoezicht bij overvallers en de samenhang met recidive”.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie inspectierapporten over de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie bij de rapportbrief 'melding 2015396' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over de coronamaatregelen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Visie forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reclasseren: grenzen stellen, krachten benutten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag 2019 Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Van Nispen over een pas op de plaats ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg (Kamerstuk 24587-777)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat telefoongesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat zijn opgenomen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek om Gateway review op de Wet straffen en beschermen, ten behoeve van het notaoverleg TBS/GW d.d. 10 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data