Inbreng schriftelijk overleg : JBZ-Raad te Brussel op 28 september 2023

De vergadering is geweest

25 september 2023
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 20-21 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Verordening bescherming volwassenen en Raadsbesluit tot toetreding tot het Haags Volwassenenbeschermingsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwikkelingen rondom ECRIS

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 20 en 21 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Consultatie: Tussentijdse evaluatie Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Richtlijn en mededeling ter bestrijding van corruptie binnen de EU

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Verordening handhaving AVG in grensoverschrijdende zaken

  Te behandelen:

  Loading data