Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35709)

De vergadering is geweest

8 september 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

    Te behandelen:

    Loading data