Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

29 juni 2022
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • U. Ellian (VVD)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten (Reparatiewet forensische zorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Discriminatiecijfers Openbaar Ministerie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsbrief voetbal en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eerste Halfjaarbericht 2022 Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Handhaving op lachgasgebruik in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Needle spiking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schikking Farmers Defence Force

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Activeren Nationale Crisisstructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang opvolging aanbevelingen OESO Anti-corruptiewerkgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de uitvoering van de motie bij wetsvoorstel tweede tranche Wet Bibob (Kamerstuk 35764)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek om spoedige behandeling Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud (Kamerstuk 36138)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken monitoring tolk- en vertaaldienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken van de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over de klachtafhandeling binnen de jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt (Kamerstuk 36096)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de status van de Wet wijziging auteurscontractenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Heijkant Advocaten over de problemen die bewindvoerders ervaren met het openen van een beheer- en leefgeldrekening voor hun cliënt

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport 'Op maat adviseren' van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie op de factsheet over de toepassingen van de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) als onderdeel van de Wet langdurig toezicht (Wlt)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Schenk- en erfbelasting en de legitieme portie in het erfrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tbs-gestelden ontsnapt uit Forensisch Psychiatrisch Centrum De Pompestichting

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel toezending kabinetsappreciatie van het advies asielopvang uit de crisis van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Raad voor het Openbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Standen van de uitvoering taakorganisaties Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Landenbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een werkbezoek aan Irak, inclusief de Koerdische Autonome Regio

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang van herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Maatregelen en situatie asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  WODC-rapport 'Incidenten en misdrijven door COA-bewoners 2017-2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Richtlijn inzake enkelvoudige toelatingsprocedure en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Voorstel voor de richtlijn inzake de status van langdurig ingezetene derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Verslag van de formele JBZ-Raad van 9-10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Nederlandse inzet in Frontex activiteiten 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen doen vanaf dag één”

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding rapport 'In eenzaamheid gepest. Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten' van De Kinderombudsman

 45. 45

  Omzetten van het commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (algemeen) in schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data