Procedurevergadering

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 7 april 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 13 april 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 13 april 2022

Deelnemers


Agendapunten

3
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

Te behandelen:

7
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
12
Aanvraag tot onderzoek bij het WODC om de straftoemeting bij VPT-delicten inzichtelijk te maken en het effect van de mogelijkheid van het OM om de strafeis met 200% te verhogen op de opgelegde straf te onderzoeken

Te behandelen:

17
Besluiten die in bezwaar zijn genomen op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot het Joint Investigation Team dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt

Te behandelen:

18
Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek op 31 maart 2022 over de Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (Kamerstuk 35958)

Te behandelen:

22
Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de motie van de leden Markuszower en Helder over onderzoek naar de invoering van een wetsartikel om verdachten in onbeperkt isolement op te sluiten (Kamerstuk 35925-VI-43)

Te behandelen:

25
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators (Kamerstuk 31753-247)

Te behandelen:

28
Reactie op verzoek commissie om meer informatie over het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar hoe de jeugdbescherming is omgegaan met gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire

Te behandelen:

39
Appreciatie van het amendement van het lid Bikker over het onder de werking van de wet brengen van de aanlegvergunning (Kamerstuk 35764-16) en van de gewijzigde motie van de leden Bikker en Van Nispen over tweejaarlijks inzicht in knelpunten waar bestuursorganen die een verminderd beroep doen op bijstand van het Landelijke Bureau Bibob tegenaan lopen (t.v.v. 35764-14)

Te behandelen:

47
Geplande commissiedebatten

Details

do 14-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Vreemdelingen en asielbeleid (12 brieven) 
wo 20-04-2022 09.45 - 12.45 uur Commissiedebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (3 brieven)
wo 11-05-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Politie (8 brieven)
do 12-05-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Drugsbeleid (7 brieven)
wo 01-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Slachtofferbeleid (8 brieven) 
wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen) (4 brieven) 
wo 08-06-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen) (4 brieven) 
wo 15-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs ( 12 brieven) 
wo 22-06-2022 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht ( 6 brieven ) 
wo 06-07-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag 
wo 06-07-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
do 07-07-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Politie 
wo 12-10-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg 
wo 12-10-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
wo 07-12-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel
wo 07-12-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
48
Ongeplande commissiedebatten

Details

Commissiedebat Achterlating van minderjarigen in het buitenland (2 brieven)
Commissiedebat Adoptie (6 brieven) 
Commissiedebat Auteursrecht (7 brieven) 
Commissiedebat Civielrechtelijke onderwerpen (1 brief)
Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding (4 brieven) 
Commissiedebat Evaluatie Wet veiligheidsregio's (tot nader order uitgesteld) 
Commissiedebat Forensisch onderzoek (1 brief)
Commissiedebat Jaarwisseling (4 brieven)
Commissiedebat Juridische beroepen (5 brieven)
Commissiedebat Kansspelen (2 brieven) 
Commissiedebat Kinderdwangarbeid (3 brieven) 
Commissiedebat Rechtspraak (4 brieven) 
Commissiedebat Staats- en bestuursrecht (7 brieven) 
Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen (3 brieven)
Commissiedebat Strafrechtketen (1 brief)
Commissiedebat Terrorisme/extremisme (3 brief)
Commissiedebat Verzekeringsrecht en slachtoffers (1 brief) 
Commissiedebat Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie) (3 brieven)
50
De wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036) selecteren voor een wetenschappelijke toets

Te behandelen:

51
Verzoek om een spoedige beantwoording van de minister van Justitie en Veiligheid op de schriftelijk inbreng stand van zaken over de berichtenservice van eMates (24587-828) van 14 april 2022

Te behandelen:

52
Brievenlijst

Te behandelen:

53
Voorstel opzet rondetafelgesprek 1F-status
54
Appgroep(en) commissie JenV

Details

De commissie stemt in met voorstel om appgroepen aan te maken.
55
Voortgang voorbereidingsgroep TCU
56
Voorstel opzet rondetafelgesprek Wet kansspelen op afstand