Procedurevergadering

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 29 september 2021
Brief commissie
Download Brief voorzitter Kamer inzake uitvoering motie Leijten (35752-10)
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en veiligheid op 29 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

4
Verzoek aan de minister van JenV; hoe en wanneer de Kamer geïnformeerd gaat worden over de precieze besteding van de extra middelen uit de begroting voor de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit/versterking van de politie en de uitsplitsing van deze middelen over de diverse organisaties en diensten

Te behandelen:

11
Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Te behandelen:

12
Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

Te behandelen:

14
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
27
Uitvoering van de motie-Heerma/Segers over onderzoek naar strategische afhankelijkheden ten aanzien van medische voorzieningen, voedselveiligheid, cyber, energie en defensiematerieel (Kamerstuk 35570, nr. 17)

Te behandelen:

30
Brief vervallen plenaire debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

Te behandelen:

64
Reeds geplande commissiedebatten

Details

do 30-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Rechtspraak
di 05-10-2021 18.00 - 21.00 Commissiedebat Justitieketen BES-eilanden
wo 06-10-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
wo 03-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Politie
ma 08-11-2021 13.30 - 18.30 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel migratie
do 18-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
wo 01-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Juridische beroepen
do 02-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
wo 08-12-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (Brussel)
wo 08-12-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
do 16-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Terrorisme/extremisme
wo 02-02-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Informele JBZ-Raad EU-voorzitterschap 1e helft 2022 in Frankrijk (algemeen)
wo 02-02-2022 12.00 - 14.30 Commissiedebat Informele JBZ-Raad EU-voorzitterschap 1e helft 2022 in Frankrijk (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen)
wo 08-06-2022 12.00 - 14.30 Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen

Het commissiedebat over juridische beroepen zal eerder in de agenda worden ingepland.
65
Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal
66
Verzoek van het lid Markuszower (PVV) om een schriftelijke reactie van de minister J&V over de berichten dat hij de Kamer verkeerd heeft ingelicht over zijn kennis van de omvangrijke fraude bij de landsadvocaat Pels Rijcken

Te behandelen:

70
Voorstel van opzet rondetafelgesprek jeugdbescherming