Technische briefing : Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting' (via videoverbinding) (wordt tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

7 oktober 2020
16:45 - 17:45 uur

Bijlage