E-mailprocedure : Verzoek omzetten commissiedebat JBZ raad (Asiel&Migratie) in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

31 mei 2021
12:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: maandag 31 mei 2021 12:03
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST: E-MAILPORCEDURE Omzetten CD JBZ raad (Asiel Migratie) in SO
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
Op de onderstaande e-mailprocedure is als volgt gereageerd:
•          De fracties van D66, CDA, PvdA en GL hebben ingestemd met het voorstel van het lid Wiersma (VVD);
•          De fracties van PVV,SP en CU hebben tegengestemd.
 
Hiermee is er een meerderheid voor het voorstel en is het aangenomen. Dit betekent dat het commissiedebat JBZ-Raad (niet zijnde het migratiedeel) d.d. 3 juni a.s. wordt omgezet in een schriftelijk overleg op dinsdag 1 juni a.s. om 14.00 uur.
 
Indien u dit schriftelijk overleg plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen op 3 juni a.s., dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 1 juni 2021.
 
Met vriendelijke groet, 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels 
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Mfn-Registermediator

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek omzetten commissiedebat JBZ raad (Asiel&Migratie) in een schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data