Commissiedebat : Mensenhandel en prostitutie

De vergadering is geweest

24 februari 2022
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • A. Kuik (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken prostitutiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2015-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken over de beleidsontwikkelingen m.b.t. mensenhandel en reactie op de openstaande moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie rapport Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Prostitutiezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang programma Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opsporing en vervolging mensenhandel 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  WODC onderzoek 'Multiple Systems Estimation Slachtoffers Mensenhandel Nederland 2016-2019'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie onderzoeksrapport Regioplan: De Nederlandse seksbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie onderzoek aard en effecten prostitutiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data