Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

29 september 2022
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • U. Ellian (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.W. Knops (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport 'De hackbevoegdheid in de praktijk, een empirisch onderzoek naar de uitvoering van de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in geautomatiseerd werk (artikelen 126nba, 126uba, 126zpa Sv)'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording van vragen, gesteld tijdens de plenaire vergadering van 7 september 2022, over de wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam) (Kamerstuk 35990)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Twee onderzoeken op het gebied van kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verbetering van de jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 september 2022, over zijn uitspraken in Nieuwsuur dat ouders en kinderen juridisch bijgestaan zullen worden bij uithuisplaatsingen (Nos.nl, 7 september 2022), een reactie op het rapport ‘Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ en het verzoek aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de uitstaande vragen van het debat van woensdag over de jeugdwet voor het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen te beantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nieuwe ontwikkeling in casus Singh

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorhang 14e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport 'De effectiviteit van de BORG-training'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van de brief van 7 september 2022 aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders inzake asielopvang en kabinetsmaatregelen van 26 augustus 2022, de bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang per provincie en de opgave op het gebied van huisvesting van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actuele situatie asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brievenlijst