Inbreng feitelijke vragen : Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne (36181)

De vergadering is geweest

22 september 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne)

    Te behandelen:

    Loading data