E-mailprocedure : Verzoek tot verplaatsen commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik (26 oktober 2023) tot na 22 november 2023

De vergadering is geweest

17 oktober 2023
14:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 17 oktober 2023 14:02
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure: Verzoek tot verplaatsen commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik (26 oktober 2023) tot na 22 november 2023
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand verzoek van het lid Michon-Derkzen (VVD) wordt gesteund door de volgende fracties: D66, PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP en BBB. Overigens heeft ook de Groep Van Haga instemmend gereageerd op het verzoek. Deze instemming telt echter op grond van art. 7.20, lid 1 RvO niet mee voor het resultaat. De volgende fracties steunen het verzoek niet: CDA, ChristenUnie en FvD. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.  
 
Daarmee is er voldoende steun voor het voorstel. Het commissiedebat over seksueel geweld en kindermisbruik van 26 oktober 2023 zal worden uitgesteld tot na 22 november 2023.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en VeiligheidVan: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 13:43
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure: Verzoek tot verplaatsen commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik (26 oktober 2023) tot na 22 november 2023
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek van het lid Michon-Derkzen (VVD) om het commissiedebat over seksueel geweld en kindermisbruik van 26 oktober 2023 te verplaatsen tot na 22 november 2023.
 
U wordt verzocht uiterlijk dinsdag 17 oktober 2023, om 14.00 uur kenbaar te maken of met dit verzoek instemt.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Michon-Derkzen, I.J.M. 
Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 13:14
Aan: Commissie J&V 
Onderwerp: E-mailprocedure verzetten CD seksueel geweld
 
Beste griffie,
 
Gelet op drukke werkzaamheden tot aan het verkiezingsreces waarnaast er naar alle waarschijnlijkheid ook een wetsgevingsoverleg op 23 oktober wordt gepland, wil ik via e-mailprocedure aan de commissie verzoeken het CD seksueel geweld van 26 oktober te verzetten naar een ander moment na 22 november. Ik hoor graag.
 
Vriendelijke groet,
Ingrid Michon

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek tot verplaatsen commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik (26 oktober 2023) tot na 22 november 2023

    Te behandelen:

    Loading data