Inbreng schriftelijk overleg : Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (algemeen)

De vergadering is geweest

4 juli 2022
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de formele JBZ-Raad van 9-10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van het Adviescollege ICT-toetsing om op nationaal niveau het risico op verdere uitloop van het project realisatie JBZ-systemen te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Voorstel voor de richtlijn inzake de status van langdurig ingezetene derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Richtlijn inzake enkelvoudige toelatingsprocedure en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data