Wetgevingsoverleg

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 oktober 2020, over Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen
Stenogram
Download Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366) op 5 oktober 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten