Commissiedebat

Terrorisme/extremisme

Commissiedebat: "Terrorisme/extremisme"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 januari 2022, over Terrorisme/extremisme
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie commissiedebat Terrorisme/extremisme op 26 januari 2022

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Beleidsreactie op het evaluatierapport “Evaluatie van de Wet Precursoren voor Explosieven, met aandacht voor het vergunningstelsel voor particulieren en de registratie- en meldplicht van bedrijven”

Te behandelen:

14