Commissiedebat : Terrorisme/extremisme

De vergadering is geweest

26 januari 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • F. Azarkan (DENK)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • G. Markuszower (PVV)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatierapport “Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op de overkoepelende analyse van de Inspectie van Justitie en Veiligheid over de leerevaluaties naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  WODC-onderzoeksrapport “Van Ouder op Kind”, een verkennende studie naar de intergenerationele overdracht van jihadistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het evaluatierapport “Evaluatie van de Wet Precursoren voor Explosieven, met aandacht voor het vergunningstelsel voor particulieren en de registratie- en meldplicht van bedrijven”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkenning islamistische radicalisering onder Turkse Nederlanders

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op een onderzoek over extreemrechts

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Terugkeer uitreiziger vanuit Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de moties ingediend tijdens het debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 14 september 2021, over de uitzending van ZEMBLA over rechts-extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 55

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeken naar interventies, re-integratie en recidive met betrekking tot de Terroristenafdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van de leden Michon-Derkzen en Van der Staaij over onderzoek naar een alternatieve wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitspraak rechtbank Rotterdam naar aanleiding van verzoekschriften tot beëindiging strafzaak die zijn ingediend door vijf van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  WODC rapport State of the art - Statelijke dreigingen fase 1

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op de evaluatie van de PNR wet door het WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitgebreider beeld aangaande aanvragen door gemeenten vanuit de Versterkingsgelden in het kader van de lokale aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsbeleid uitreizigers en kinderen van uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over Argos reportage betreffende Jezidi-getuigenissen

  Te behandelen:

  Loading data