Procedurevergadering

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedure vergadering commissie Justitie en Veiligheid op 1 december 2021
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen tot en met 25 november 2021
Brief commissie
Download Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 1 december 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

2
Gesprek met vertegenwoordiger commissie EUZA over EU-prioritering en EU-werkwijze commissie J&V.
10
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
13
Reactie op de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende beïnvioeding door het Koninklijk Huis in de strafzaak-Poch(Kamerstuk 35570-VI-127)

Te behandelen:

27
42
Reactie op de motie van het lid Eerdmans over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren (Kamerstuk 35925-44) en op de motie van het lid Valstar c.s. over bezien of kan worden aangesloten bij het Franse initiatief om visummaatregelen te nemen tegen landen die terugkeer tegenwerken (Kamerstuk 32317-716)

Te behandelen:

49
Verslag schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327)

Te behandelen:

58
Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC)
60
Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2022:

Details

Woensdag 19 januari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 2 februari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 16 februari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022
Woensdag 16 maart 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 30 maart 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 13 april 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 20 april 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
MEIRECES: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
Woensdag 18 mei 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 1 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 15 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 29 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 6 juli 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
ZOMERRECES: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
62
Brievenlijst
63
Evaluatie werkwijze commissie J&V

Details

Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 
64
Rapporteurschap innovatiewet strafvordering