Rondetafelgesprek : Wet seksuele misdrijven

De vergadering is geweest

10 mei 2023
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Volgens onderstaand schema:

  Blok 1: Belangenorganisaties 15.00-15.50 uur 
  • Mw. Goeman, Hoofd gender-programma, Amnesty Nederland
  • Mw. Zeegers, Lid van de VVR-werkgroep geweld tegen vrouwen, Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’
  • Mw. Leenhouwers, Strafrecht advocaat, Jebbink Soeteman Advocaten
  • Mw. Jansen, Slachtofferhulp Nederland
   
  Blok 2: Uitvoering 16.00-16.50 uur 
  • Mw. Monster, Programmamanager Landelijk Programma Zeden / Kinderpornografie / Kindersekstoerisme/ Commissaris van politie, Nationale Politie
  • Mw. Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters, Landelijk Officier van Justitie Huiselijk geweld, Kindermishandeling en Zeden, Openbaar Ministerie
  • Mw. Bicanic, Directeur-bestuurder van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld
   
   Blok 3: Experts 17.00-17.50 uur
  • Mw. Boerefijn, Coördinerend beleidsadviseur,College voor de Rechten van de Mens
  • Dhr. Pemberton, Professor, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • Mw. Rijken, Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
  • Mw. Milani, Afdelingsvoorzitter Strafrecht, Gerechtshof Amsterdam
 3. 3

  Commentaar Amnesty International t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position paper VVR t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper Jebbink Soeteman advocaten t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Position paper SHN t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Position paper Politie t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Position paper OM t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Position paper College voor de Rechten van de Mens t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Position paper A. Pemberton t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Position paper CSG t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Position paper Nationaal Rapporteur t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. rondetafelgesprek Wet seksuele misdrijven d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data