Procedurevergadering

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 15 september 2021
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 10 september 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 15 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

4
Nota naar aanleiding van het verslag Goedkeurings- en uitvoeringswet Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het treinverkeer en grenscontroles op het treinverkeer via de vaste kanaalverbinding

Te behandelen:

8
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
10
16
Beleidsreactie op het evaluatierapport “Evaluatie van de Wet Precursoren voor Explosieven, met aandacht voor het vergunningstelsel voor particulieren en de registratie- en meldplicht van bedrijven”

Te behandelen:

33
52
53
Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Eerdmans c.s. over zedendelinquenten niet laten terugkeren naar hun oude woonomgeving om confrontatie met hun slachtoffers te voorkomen (Kamerstuk 29279-669)

Te behandelen:

55
Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Van Toorenburg over het terugdringen van marktwerking in de forensischezorgsector (Kamerstuk 24587-774)

Te behandelen:

74
Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 april 2021, over het bericht ‘Behandeling migranten lijkt op die van slachtoffers toeslagenaffaire’ (Nos.nl, 12 april 2021)

Te behandelen:

98
Benoeming vaste leden parlementaire toezichtsgroep op Europol (JPSG)
100
Reactie Nationale ombudsman m.b.t. zorg voor nabestaanden geweldsmisdrijven
102
Geplande commissiedebatten

Details

 • do 16-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Kindermisbruik en seksueel geweld
 • wo 29-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Justitieketen BES-eilanden 
 • do 30-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Rechtspraak
 • wo 06-10-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (Luxemburg)
 • wo 06-10-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
 • do 18-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Politie
 • do 18-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
 • do 02-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
 • wo 08-12-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (Brussel)
 • wo 08-12-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
 • do 16-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Terrorisme/extremisme
104
Kennisagenda