Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering van de motie van de leden Kröger en Piri over het realiseren van tijdige en naadloze overdracht van medische dossiers (Kamerstuk 19637-3083)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gegevensdeling 1F IND en OM

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Albanië, Noord-Macedonië en Montenegro

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken IND en rapport EY-migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Palestijnse gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Intensivering grenstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarbrief Terugkeer 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatiepakket derdelanders Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Ghana en Senegal

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan gemeenten over de uitspraak van de Raad van State over de voorlopige voorziening beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) derdelanders uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de brief aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters over het verzoek om 97.000 noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren voor 1 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besluitmoratorium Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie WODC-rapport inzake rondreizende amvs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie VluchtelingenWerk Nederland (VWN) onderzoeksrapport “Gevlucht en vergeten?” over de leefomstandigheden van asielzoekers in de (crisis)noodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift brief aan burgemeesters n.a.v. veiligheidsberaad van 8 september 2023 over opgave noodopvang ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders over beschikbaar stellen van (nood)opvangplekken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie AM-adviezen Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid en Realisme rond richtgetallen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang aanbevelingen evaluatierapport inzake de start-up regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Informatie over de mogelijkheden rondom hervestiging van Jezidi-ontheemden vanuit Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tegenwerpen derde land als veilig beschermingsalternatief

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  De Staat van Migratie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift brief aan de commissarissen van de Koning en de gemeenten over ‘Vervolg dringende oproep asielopvang en huisvesting vergunninghouders’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie op het WODC-rapport 'Invloed asielbeleid op migratie naar Nederland – wetenschappelijke inzichten in migratiedrivers'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opgave noodopvang Oekraïense ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Actuele situatie asielketen Meerjaren Productie Prognose (MPP 2023-II)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brieven inzake asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzamelbrief asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzamelbrief opvang Oekraine

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Landenbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Herbeoordeling veilig land van herkomst - Bosnië en Herzegovina,Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beleidsreactie WODC-rapport inzake de evaluatie van de B8/3 regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidskader aanpak mensensmokkel 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitspraak gerechtshof verbiedt de Marechaussee ras en etniciteit te gebruiken als indicator in selectiebeslissingen t.b.v. MTV-controles

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2023, over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Kritieke situatie aanmeldcentrum Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzamelbrief opvang Oekraine

  Te behandelen:

  Loading data