Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355) (verplaatst naar 19.30 uur)

De vergadering is verplaatst

7 december 2020
9:30 - 12:30 uur

Bijlage