Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355) (verplaatst naar 19.30 uur)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355) (verplaatst naar 19.30 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 7 december 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355) op 7 december 2020