Commissiedebat : Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

De vergadering is geweest

10 november 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang opvolging aanbevelingen OESO Anti-corruptiewerkgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de uitvoering van de motie bij wetsvoorstel tweede tranche Wet Bibob

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toekomstagenda internationaal offensief tegen georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanpak gebruik huurauto's voor criminele doeleinden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaaroverzicht 2021 Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  WODC-rapport 'Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Integrale aanpak online fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  WODC-rapport 'Indicatoren drugscriminaliteit' 'Verkenningsstudie naar een monitor drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Model protocol binnengemeentelijke gegevensdeling bij aanpak ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksdrieluik naar ingroei- en rekruterings-mechanismen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie “Criminaliteit en rechtshandhaving 2021: Ontwikkelingen en samenhangen”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tweede voortgangsbrief versterking stelsel bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Plan van aanpak drugssmokkel via mainports

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Najaarsbrief georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Integrale aanpak cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van de motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over knelpunten bij het delen van informatie tussen organisaties in het veiligheidsdomein (Kamerstuk 29911-365)

  Te behandelen:

  Loading data