Commissiedebat : Criminaliteitsbestrijding (samengevoegd met commissiedebat georganiseerde criminaliteit/ondermijning op 16 juni 2021)

De vergadering is geannuleerd

26 mei 2021
14:00 - 17:00 uur

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit d.d. 4 oktober 2018 over gesprek met banken en OM

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit van 4 oktober 2018 inzake reactie op SP-notitie Bedrog bij Bankroet II

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang doorontwikkeling Bureau Financieel Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Openbaar Ministerie (OM) Fraudemonitor 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  WODC-rapport Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak internetoplichting (online handelsfraude)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  WODC rapport "onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving over de grote toename van bancaire fraude door middel van phishing

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bestuurlijk instrumentarium straatterreur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Van de Berge, gedaan tijdens het algemeen overleg van 5 februari 2020, over het gebruik van camerabeelden van slimme deurbellen in relatie tot het heterdaadvereiste

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Veiligheidsmonitor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht ‘100 jongeren bekogelen gemeentehuis Urk’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage aanpak High Impact Crimes

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging bevragingen ECRIS bij strafzaken mobiel banditisme

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Internetcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op petitie winkelveiligheid en aanbevelingen aanpak winkeldiefstal

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang integrale aanpak van cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Criminaliteit en Rechtshandhaving 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang samenwerking banken en politie bij de aanpak van Internetoplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de notitie Grip op draaideurfraudeur bij faillissementen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanpak ondermijnende criminaliteit; wettelijke regeling procedure non conviction based confiscation

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over een uitgebreidere toelichting over de opzet van de beleidsdoorlichting van Artikel 33 (Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Correctie aantal zaken met een veroordeling voor cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoek 'Samen'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Capaciteit en uitkomsten verkenning positionering Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het artikel getiteld “Grote twijfels over onafhankelijk onderzoek van advocaten” in het NRC van 11 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting preventieve maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data