Commissiedebat : Slachtofferbeleid

De vergadering is geweest

1 juni 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Lancering Ketenbreed Slachtofferportaal en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Eerdmans c.s. over zedendelinquenten niet laten terugkeren naar hun oude woonomgeving om confrontatie met hun slachtoffers te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het inspectierapport 'Een kwetsbaar recht'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eindrapportage Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Betrokkenheid slachtoffers bij OM-strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WODC-rapport: "What Works. Psychosociale dienstverlening Slachtofferhulp Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data