E-mailprocedure : Voorstel van het lid Ceder (CU) m.b.t. openbaarmaking rapport jeugdbeschermingsketen en verslagen gesprekken hierover

De vergadering is geweest

25 juni 2021
12:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 12:10
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: Uitkomst E-MAILPROCEDURE: Voorstel van het lid Ceder (CU) m.b.t. openbaarmaking rapport jeugdbeschermingsketen en verslagen gesprekken hierover - reactietermijn 25/6 12u
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
De volgende fracties hebben steun uitgesproken voor onderstaand voorstel van het lid Ceder (ChristenUnie): VVD, D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks, JA21, SGP en BBB. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
Het verzoek heeft daarmee voldoende steun. Een brief met daarin het verzoek zal heden aan de minister voor Rechtsbescherming worden gezonden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ellen Verouden
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid        


Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 11:16
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: E-MAILPROCEDURE: Voorstel van het lid Ceder (CU) m.b.t. openbaarmaking rapport jeugdbeschermingsketen en verslagen gesprekken hierover - reactietermijn 25/6 12u
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Bijgaand het verzoek van het lid Ceder (CU) om het door het ministerie opgestelde rapport ‘Incident of patroon?’ over de jeugdbeschermingsketen uiterlijk maandag 10.00 uur naar de Kamer te zenden, alsmede de verslagen van de gesprekken die zijn gevoerd door het ministerie met de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis naar aanleiding van het rapport.
 
U wordt verzocht uiterlijk morgen, vrijdag 25 juni om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
Met vriendelijke groet,
Benjamin Koerselman
Adjunct-griffier vaste commissie Justitie en Veiligheid


Onderwerp: verzoek spoed e-mailprocedure
 
Geachte griffie,
 
Namens het lid Ceder (ChristenUnie) zou ik een spoed e-mailprocedure willen starten om steun te krijgen van de commissie J&V om per ommegaande het rapport ‘Incident of patroon?’ naar de Kamer te zenden, en ook de verslagen van de gesprekken die zijn gevoerd door het ministerie met de GI’s en Veilig Thuis naar aanleiding van het rapport.
 
Alvast bedankt!
 
Met vriendelijke groet,
Rebekka van Munster

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Ceder (CU) m.b.t. openbaarmaking rapport jeugdbeschermingsketen en verslagen gesprekken hierover

    Te behandelen:

    Loading data