Commissiedebat : Strafrechtelijke onderwerpen

De vergadering is geweest

23 februari 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Besluit op Wob-verzoek over het strafrechtelijk onderzoek tegen Royal Dutch Shell plc aangaande mogelijke buitenlandse corruptie bij aankoop van het olieveld OPL245 in Nigeria

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2020, over het bericht ‘Minister wilde alles weten over mogelijke schikking Shell’ in een grote corruptiezaak

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2020, over het bericht ‘Tattookiller’ knipt enkelband door en vlucht’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tweede visitatie NFI

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan Stichting Forum Levenslang inzake herbeoordelingsmechanisme levenslanggestraften

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Conservatoire afname celmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Strafrechtelijke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang aanpak stalking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties over groepsaansprakelijkheid en preventief fouilleren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op het WODC-rapport Vervangende taakstraf bij het niet betalen van een geldboete

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC- onderzoeksrapport inzake 'Advocaat bij politieverhoor 2017-2019' (tweede editie)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie van gang van zaken ambtshalve verstrekking van onherroepelijke strafvonnissen aan ERV-verdragslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Internationale rechtshulp in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Maatregelen tegen antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op advies RSJ "Korte detenties nader bekeken"

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onvindbare veroordeelden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatierapport over het Besluit levenslanggestraften

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport "De rol en positie van het openbaar ministerie als justitiële autoriteit in Europees strafrecht, Een verkennende studie naar een toekomstbestendige vormgeving van de rol en de positie van het openbaar ministerie in de EU-brede justitiële samenwerking in strafzaken"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Derde visitatie NFI

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoeksrapport; Kosten toepassing voorschotregeling bij afgesplitste procedure vordering benadeelde partij

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang van het traject inzake verdere herziening van de Wet wapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data