Agendapunten

 1. 1

  Tussenbeslissing van de rechtbank Rotterdam van 11 mei 2022 naar aanleiding van verzoekschriften tot beëindiging strafzaak die bij de rechtbank zijn ingediend door twaalf van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitspraak Europees Hof van Justitie over de Richtlijn inzake Passenger Name Records (PNR)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage integrale aanpak terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Accountability voor misdrijven begaan tegen Jezidi’s en ondersteuning van Jezidi-slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken over de uitvoering van de moties en toezeggingen naar aanleiding van het debat over de werkwijze van de NCTV van 2 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken over mogelijkheden voor berechting via videoverbinding van uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Juridische basis versterkingsgelden ten behoeve van de aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over Nederlandse uitreizigers in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mailwisseling politie en NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde rapportage uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van de leden Van der Werf en Van Nispen over in kaart brengen welke compensatiemogelijkheden er zijn voor Nederlandse slachtoffers van terroristische aanslagen (Kamerstuk 29517-216)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2022, over Nederlanders die worden geweerd op luchthavens omdat zij een terrorismerisico zouden vormen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2022, over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overbrenging uit Syrië naar Nederland van 12 van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigsters en 28 kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57 (DTN 57)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpak van rechtsextremisme en –terrorisme en andere vormen van extremisme in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over Nederlandse uitreizigers in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het bericht ‘Twaalf Nederlandse IS-vrouwen en hun 28 kinderen opgehaald uit Syrië’

  Te behandelen:

  Loading data