Commissiedebat : Strafrechtketen

De vergadering is geweest

10 februari 2022
9:30 - 12:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • R.W. Knops (CDA)
 • U. Ellian (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie datalek persoonsdossiers Justitieel Documentatie Systeem (JDS)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Procesevaluatie LVB in de strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen (Kamerstuk 35564-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang ambities en prestaties strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek klassenjustitie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Factsheet Strafrechtketenmonitor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen eerste helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang van het Actieplan Strafrechtketen (Actieplan) van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) 'Robuuste financiering strafrechtketen'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken voorraden strafrechtketen en toepassing tijdelijke maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Naar een nieuwe gegevenswet politie en justitie; herziening van de Wjsg en de Wpg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Data Alliantie Strafrechtketen (DAS)

  Te behandelen:

  Loading data