E-mailprocedure : Verzoek op korte termijn inplannen van een WGO over wetsvoorstel wet taakstrafverbod (35528)

De vergadering is geweest

13 januari 2021
14:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 15:42
Aan: GC-Commissie-J&V 
CC: Tielens - Tripels, (Patricia) 
Onderwerp: J&V: UITKOMST E-mailprocedure op korte termijn inplannen van een WGO over wetsvoorstel wet taakstrafverbod (35528)
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Ik kan u meedelen dat onderstaand verzoek, op korte termijn een WGO in te plannen over het wetsvoorstel taakstrafverbod (35528), niet door een meerderheid wordt ondersteund.
 
Met vriendelijke groet,
  
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V 
Verzonden: dinsdag 12 januari 2021 17:38
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: SPOED: E-mailprocedure op korte termijn inplannen van een WGO over wetsvoorstel wet taakstrafverbod (35528)
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Helder (PVV-fractie) mede namens de leden Van Wijngaarden (VVD-fractie) en Van Dam (CDA-fractie) op korte termijn een WGO in te plannen en te houden inzake het wetsvoorstel Wet taakstrafverbod (35 528).
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 13 januari 2021, om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek op korte termijn inplannen van een WGO over wetsvoorstel wet taakstrafverbod (35528)

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven