Inbreng feitelijke vragen : Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35686)

De vergadering is geweest

29 januari 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

    Te behandelen:

    Loading data